Bạn ở xa có ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng món ăn không

Bạn ở xa có ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng món ăn không

Với nhiều năm kinh nghiệm bên em cam kết đảm bảo thời gian và chất lượng món ăn ạ

Tùy theo khoảng cách hoặc món ăn bên em sẽ tổ chức chế biến tại nhà rồi vân chuyển tới hoặc chế bieessn tại chỗ để đảm bảo chất lượng anh chị  nhé.

Bên em cam kết chỉ thu tiền khi khách hàng hài lòng

Fanpage facebook

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED