Lễ vu quy truyền thống được tổ chức như thế nào????

Lễ vu quy truyền thống của người Việt bao gồm những bước gì???

Lễ vu quy truyền thống được tổ chức như thế nào????

heartheartheart  Ngày nay, một số tục lệ cưới xin ngày xưa đã được loại bỏ để phù hợp với đời sống hiện đại. Nhiều thủ tục đã bị hủy bỏ như tảo hôn, đa thê, thách cưới để nhường chỗ cho cách thức tổ chức mới vừa mang tính dân tộc vừa văn minh.

enlightenedenlightenedenlightened Về định nghĩa, lễ vu quy ngày nay vẫn là một phong tục văn hóa trong hôn nhân nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp nhận của xã hội và các bên thành hôn về cuộc hôn nhân. Các nghi lễ hiện nay được kết hợp giữa hiện đại và truyền thống để giảm thiểu chi phí và thủ tục rườm rà của ngày xưa. Nay còn ba nghi lễ truyền thống chính, là: Lễ dạm ngõ, lễ hỏi (còn gọi là lễ đính hôn), và lễ rước dâu (lễ vu quy và tân hôn).

enlightenedenlightenedenlightened Lễ Vu Quy tại nhà gái được thực hiện như thế nào?

heart Lễ Vu Quy được thực hiện tại nhà gái theo truyền thống Việt Nam với tất cả những nghi thức cần thiết. Tùy theo điều kiện, quan điểm vùng miền và sở thích mà Lễ Vu Quy được thực hiện với nghi thức khác nhau. Nhưng chủ yếu đều có những trình tự cơ bản sau:

– Nhà trai sẽ mang lễ vật, mâm quả đến nhà gái xin rước dâu.

– Đội ngũ phù dâu và phù rể sẽ thực hiện nghi thức trao mâm lễ vật trước sân nhà.

– Các cô dâu phụ sẽ mang mâm lễ vật vào bàn thờ gia tiên theo thứ tự đã định trước đó.

– Người chủ hôn nhà trai sẽ mở đầu, nói về mục đích của mâm lễ vật mang đến và trao lễ vật cho nhà gái.

– Cô dâu sẽ được mẹ chồng dắt ra mắt gia đình nhà trai, chú rể trao hoa và thực hiện nghi lễ gia tiên.

– Thực hiện xong nghi lễ thắp hương, bái lạy tổ tiên, cô dâu chú rể sẽ làm lễ mừng cha mẹ để thể hiện sự biết ơn về sự sinh thành, dưỡng dục và tác thành cho đôi lứa.

– Nghi thức chào hỏi gia tộc

Sau khi kết thúc lễ thì mẹ cô dâu sẽ giới thiệu từng người trong gia đình bên nhà gái và tương tự như vậy đến mẹ chú rể giới thiệu từng người bên nhà trai.

– Nghi thức trao của hồi môn cho cô dâu:

Nghi thức này sẽ được mẹ cô dâu và mẹ chú rể thực hiện. Đầu tiên, mẹ chú rể sẽ tiến lên trao quà cho cô dâu. Tiếp theo đó là mẹ cô dâu sẽ tiến lên trao của hồi môn cho con gái của mình.

– Nghi thức trao quà:

Sau nghi thức hồi môn, tiếp đến là nghi thức trao quà của gia đình nhà gái dành cho cô dâu. Lần lượt các chú bác, họ hàng sẽ lên trao quà cho cô dâu mừng ngày xuất giá.

– Sau tất cả nghi lễ, gia đình nhà gái sẽ mời gia đình nhà trai dùng nước, ăn trầu, nhập tiệc và chúc phúc đến đôi trẻ.

– Đến giờ tốt, gia đình nhà trai sẽ xin phép gia đình nhà gái rước cô dâu về làm lễ tại nhà trai.

– Nhà gái sẽ tiến hành nghi lễ lại quả, tức gửi một phần lễ từ các mâm tráp cho nhà trai để làm quà.

– Nhà trai xin phép ra về và Lễ Vu Quy tại nhà gái kết thúc.

Xem thêm: Dịch vụ tổ chức tiệc vu quy giá rẻ tại nhà 

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED